Biedrība "Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome"

(Latvian Sustainable Building Council, NGO)

 
K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālr: 26467400
info@ibp.lv
www.ibp.lv
 
Reģ. nr. 40008173022
Banka: SEB Banka, AS
Konta Nr. LV35UNLA0050016607009