BIEDRĪBA “LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS PADOME”

Atbalstot ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010 gadā tika dibināta Lavijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tā apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus - būvniecības uzņēmumus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas un mācībspēkus. Uz šo brīdi biedrības valdes priekšsēdētājs ir Gints Miķelsons.
 
LIBP vīzija - 2030. gadā Latvija ir ierindojusies pasaules ilgtspējīgāko valstu augšgalā, un ievieš ilgtspējīgu politiku un praksi ne tikai valsts līmeni, bet arī piedāvā attiecīgās zināšanas un pieredzi eksportā.
 
LIBP misija - nodrošināt sabiedrības izpratni par ilgstpējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām. Panākt ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas būvniecības politikā un praksē.
 

Prioritārie virzieni tuvākajā piecgadē:

  • Veicināt ilgtspējīgas un zaļās būvniecības ideoloģiju un biznesu Latvijā.
  • Veicināt būvniecības likumdošanas sakārtošanu, veidojot ciešu sadarbību citām nozares organizācijām (Publiskā iepirkuma likums, MK noteikumi par zaļo iepirkumu, energoefektivitātes likums, būvniecības likums, LBN atjaunošana, Nacionalā ilgtermiņa renovācijas stratēģija u.c.)
  • Izstrādāt un legalizēt zaļās būvniecības standartus Latvijas likumdošanā.
  • Veicināt jaunu tehnoloģiju un inovāciju izmantošanu būvniecības nozarē.

Kā LIBP biedrs Jūs varat:

LIBP biedri

Kā kļūt par LIBP biedru?