Publicēts pētījums  „Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā”

Ar prieku informējam, ka Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Efektīvas sadarbības platformas izveide NVO līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā” ietvaros tapis pētījums „Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā” ( skat. zemāk dokumentu, pievienotu kā PDF failu). Pētījumā vispirms iztirzāta Eiropas Savienības (ES) politika pēc būtības – ko tas nozīmē un kādi ir tās mērķi. Tālāk dots ieskats šobrīd aktuālajā „Europe 2020” stratēģijā un no tās izrietošajās ES direktīvās attiecībā uz CO2 samazinājumu, atjaunojamo resursu pielietojumu un energoefektivitāti. Pēdējā pētījuma daļa veltīta Zaļā iepirkuma kā ilgtspējīgai būvniecībai idejiski visatbilstošākās iepirkuma metodes jautājumiem – kādas ir Zaļā iepirkuma priekšrocības un kāda ir situācija ar tā principu ieviešanu praksē. Kaut arī secināts, ka uz šo brīdi, Zaļais iepirkums vairumā ES valstu tā potenciālajiem lietotājiem ir slikti izprotams un tādēļ maz pielietots, paredzams, ka Zaļā iepirkuma principi būs par pamatu ilgtspējīgu ēku likumdošanai ES pārredzamā nākotnē.

 

 

Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome.

 

Pētījums "Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā ( PDF)

PRESES RELĪZE (4)- Projekta kopsavilkums

Platformas lietošanas pamācība ( PDF)

PRESES RELĪZE ( 3)- Izveidota elektroniskās sadarbības platforma ( PDF)

PRESES RELĪZE ( 2)- Paveiktais projekta pirmajā pusē ( PDF)

PĒTĪJUMS: Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai ( PDF)

Priekšlikumi redakcionālām izmaiņām Lavijas tiesību aktos ( PDF)

Informācija par sadarbību ar NVO, darba grupa NR 3 un NR 4 ( PDF)

Informācija par sadarbību ar NVO, darba grupa NR 2 ( PDF)

Informācija par sadarbību ar NVO, darba grupa NR 1 ( PDF)

PRESES RELĪZE ( 1) - Iesaisties ilgstpējīgas būvniecības politikas izstrādē ( PDF)

Projekta "Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā" prezentācija, M.Cēbere, 2013 (PDF)

Memorands (PDF)