BUILD UPON projektā kopumā plānoti nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa 88 semināri un pasākumi 13 Eiropas valstīs. Paredzēts, ka no 2016.gada jūnija līdz 2017.gada februārim Latvijā notiks 6 BUILD UPON pasākumi, kuros vērtēsim renovācijas gaitu Latvijā un pieredzi citās valstīs, iesaistot ārvalstu ekspertus, kā arī izskatīsim labākos citu valstu piemērus renovācijas veicināšanai un centīsimies aktīvi iesaistīt būvniecības un renovācijas sektora pārstāvjus Renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un īstenošanā. Projekta semināri norisināsies Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un citur Latvijā. Aicinām visus interesentus aktīvi sekot līdzi informācijai par semināru norisi un piedalīties! Vairāk informācijas šeit.

Līdzšinējo visu BUILD UPON 5 pasākumu foto apskats video kolāžā!

6.noslēguma pasākums - KONFERENCE "Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats" - 17.02.2017., Rīgā (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

Šā gada 17. februārī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta BUILD UPON noslēguma konference “Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats”, kuras laikā tika apstiprināta ES zinātniski pētnieciskās programmas ”Apvārsnis-2020’’ projekta BUILD UPON ietvaros izstrādātā Deklarācija par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas 2014. – 2020.gadam pilnveidošanu.

Konferencē “Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšanās – veiksmīgas Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pamats” piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku. To rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) kā sesto un noslēdzošo projekta BUILD UPON pasākumu Latvijā, kas vērsts uz dziļās renovācijas un energoefektivitātes veicināšanu. Konferences ievadā klātesošos uzrunāja Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, uzsverot nevalstisko organizāciju lomu dialoga veicināšanā ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī LIBP ieguldījumu energoefektivitātes un ēku renovācijas veicināšanā. Džineta Dimante, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore, Baltijas Universitātes Programmas nacionālā centra direktoresniedza prezentāciju par resursu efektivitātes nodrošināšanu – aprites ekonomikas pieeju ēku būvniecībā un renovācijā. Par ēku renovācijai un energoefektivitātei aktuāliem jautājumiem runāja Valsts Būvniecības kontroles biroja direktors Pēteris Druķis, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāns, Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe, SIA “RenEsco” direktors Dzintars Jaunzems, Liepājas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons un eksperte Maija Križmane.

Projekta BUILD UPON ietvaros izstrādātās rekomendācijas un Deklarācija vērsta uz to, lai, uzlabojot ēku stāvokli, energoefektivitāti un ilgtspējību, celtu sabiedrības pašapziņu un dzīves līmeni. Proti, mūsu bērni mācītos skolās ar labu gaisa kvalitāti, mūsu iedzīvotājiem būtu mazāki rēķini par apkuri, uzlabotos iekštelpu vides kvalitāte, kas neapšaubāmi ietekmē ikviena veselību. Tādējādi, mēs patērētu mazāk fosilos energoresursus gan stiprinot Latvijas energo-neatkarību, gan samazinot ietekmi uz vidi. Īpaši svarīgi šie aspekti ir tieši šobrīd, kad Latvija tikko ratificējusi Parīzes nolīgumu, kas ir nozīmīgs solis Apvienoto Nāciju Organizācijas  ietvaros, visām valstīm uzņemoties atbildību par klimata pārmaiņu samazināšanu.

Deklarāciju klātienē atbalstījuši 46 konferences dalībnieki – ar būvniecību saistītu nozaru eksperti, pašvaldību pārstāvji, finanšu institūciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi. Savukārt, Deklarāciju elektroniski atbalstījušas vēl 28 personas. Līdzīgi kā LIBP rekomendācijas savu nacionālo stratēģiju uzlabošanai sagatavojuši arī citi projekta BUILD UPON partneri no Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Somijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas un Turcijas. Tās tiek apkopotas un būs pieejamas projekta mājas lapā: www.buildupon.eu, kā arī tiks iesniegtas Eiropas Komisijai.

Kopš projekta BUILD UPON uzsākšanas 2015. gada martā pagājuši jau 2 gadi. Šajā laika posmā ir notikušas divas BUILD UPON darba grupas sanāksmes, kā arī seši forumi par dažādām ar renovācijas aktualitātēm saistītām tēmām. Pavisam šajos pasākumos un publiskajās konsultācijās piedalījušies vairāk nekā 300 dalībnieki. Katrā no šiem pasākumiem esam diskutējuši par aktuālām tēmām saistībā ar Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas (2014.-2020.g.) pilnveidošanu, kā arī aicinājuši dalībniekus un ekspertus izteikt savu viedokli par rekomendācijām stratēģijas pilnveidošanai, un veikuši aptaujas. Šis darbs ir noslēdzies 43 rekomendāciju izstrādāšanu, kuras apkopotas 10 tematiskajās sadaļās un iestrādātas vienotā Deklarācijā Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai

Deklarācija un apkopotās rekomendācijas iesniegtas par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas jaunās versijas sagatavošanu atbildīgajai Ekonomikas ministrijai. Darbs pie jaunās Latvijas stratēģijas versijas jau ir uzsākts un tā jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz šā gada aprīļa beigām. Lūdzam skatīt izstrādāto deklarāciju šeit.

Konferences foto pieejami šeit. Savukārt, te piedāvājam ieskatīties konferences prezentācijās: M.Križmane - BUILD UPONDz.Jaunzems - RENESCO, J.Dripe - valsts lomaM.Tīdens - kultūrvēsturiskais mantojumsP.Druķis - kvalitāte, Dž.Dimante - aprites ekonomika.  

Preses relīze pēc pasākuma, ENG (pdf)

 

5.pasākums - SARPTAUTISKA KONFERENCE "RENOVĀCIJAS VALDĪNIJAS" - 24.11.2016., Rīgā (Hotel Bergs)

Šā gada 24. novembrī Rīgā, viesnīcas „Bergs” konferenču zālē notika starptautiska konference “Renovācijas vadlīnijas”, ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis-2020" projekta BUILD UPON ietvaros. Tas bija jau piektais projekta BUILD UPON pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un energoefektivitātes veicināšanu. Konferencē piedalījās ap 45 pārstāvjiem no visas Latvijas no valsts un pašvaldību organizācijām, ar būvniecību saistītām asociācijām, augstskolām, namīpašnieku asociācijām, finanšu institūcijām, medijiem un nevalstiskajām organizācijām. 

Konferenci atklāja LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, iepazīstinot klātesošos ar renovācijas aktualitātēm Latvijā. Savukārt Emilio Miguel Mitre, projekta BUILD UPON vadošais koordinators, Spānijas Zaļās būvniecības padomes un Pasaules Zaļās būvniecības padomes pārstāvis, savā prezentācijā akcentēja energoefektivitātes direktīvas ieviešanas nozīmi un sasaisti ar BUILD UPON projektu. Eiropas Hipotēku federācijas un Eiropas Segto obligāciju padomes pārstāve Marija Luīze Andersena (Marie Louise Andersen) pastāstīja par iespējām izmantot zaļās hipotēkas finansēšanas modeli renovācijas veicināšanai, kas jau veiksmīgi tiek īstenots daudzās valstīs.  Nīderlandes “Funding for Future B.V” izpilddirektors Džerards Bruinse (Gerard Bruijnse), kurš jau vairāk nekā 10 gadus pielieto ESKO modeli dažādos ar būvniecību saistītos projektos Nīderlandē, kā arī ir palīdzējis veiksmīgi renovēt ēkas Valmierā un Cēsīs, Latvijā, informēja par savu pieredzi un iespējām ESKO principa pielietošanai ēku renovācijai. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta pārstāve Elīna Baltroka pastāstīja par nesenās Marakešas Klimata pārmaiņu konfereces lēmumiem un to ietekmi, uzsverot, ka tieši ēkas patērē visvairāk energoresursus un tāpēc energoefektīva renovācija un būvniecība var palīdzēt sasniegt energoresursu patēriņa samazināšanas mērķus. Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvis Andris Spidāns prezentēja Latvenergo energoefektivitātes centra "Elektrum" labo praksi, kas gūta 19 gadu laikā, veicinot energoefektivitāti. Sanāksmes turpinājumā notika diskusijas par rekomendācijām Latvijas renovācijas stratēģijas pilnveidošanai energoefektivitāti klimata izmaiņu politikas kontekstā, Latvijas un Eiropas labās prakses piemēriem un citiem ar renovācijas aktualitāti saistītiem jautājumiem.

Konferences diskusiju rezultāti un izvirzītās rekomendācijas tiks iestrādātas LIBP apkopotajās rekomendācijās Latvijas Renovācijas stratēģijas pilnveidošanai un integrētas vienotā deklarācijā, kura tiks izsūtīta visu BUILD UPON pasākumu dalībniekiem Latvijā, aicinot paust savu atbalstu un pievienoties šai deklarācijai. 

Atskaite 24.11.2016., ENG (pdf)

Programma 24.11.2016., ENG (pdf)

Brošūra 24.11.2016., LV (pdf)

 

4.pasākums - SARPTAUTISKA KONFERENCE PAR ENERGOEFEKTIVITĀTI - 14.10.2016., Rīgā (Ķīpsalā)

2016. gada 14. oktobrī Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā BT1 notika ES programmas “Apvārsnis 2020” projekta BUILD UPON 4. pasākums – sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru rīkotā starptautiska konference „Energoefektivitāte – pirmais enerģijas avots  ilgtspējīgai un noturīgai pilsētvidei”. Konference notika 12.starptautiskās enerģētikas, energoefektivitātes un vides tehnoloģiju izstādes “Vide un Enerģija 2016” un Rīgas Enerģijas dienu 2016 ietvaros.

Konferences mērķis bija diskutēt par aktualitātēm energoefektivitātes, ēku renovācijas un atjaunojamās enerģijas jomās. Tas bija līdz šim lielākais projekta BUILD UPON pasākums, kurā piedalījās 100 dalībnieki no Ekonomikas ministrijas. Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas Enerģētikas aģentūras, Rīgas domes un citām Latvijas pašvaldībām, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, attīstības finanšu institūcijas “Altum”, AS “Swedbanka”, AS “Rīgas Siltums”, AS “Latvenergo”, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, būvniecības nozares, NVO un citi.

Konferences īpašie viesi bija Rumānijas Zaļās būvniecības padomes pārstāve Dr. Monika Ardeleana (Monica Ardeleanu) un Turcijas Zaļās būvniecības pārstāvis Ahmeds Acars (Ahmet Acar), kuri informēja konferences dalībniekus par labajām praksēm renovācijā un energoefektivitātes palielināšanā savās valstīs.

Pirmās konferences daļas galvenās tēmas bija saistītas ar inovatīvu pieeju un risinājumiem padziļinātai ēku renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai, ievērojot ilgtspējības principus. Konferences sākumā uzstājās Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes departamenta vadītāja Andžela Pētersone, kura sniedza pārskatu par efektīvas koģenerācijas, centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas potenciāla novērtējums saskaņā ar ES Energoefektivitātes direktīvas prasībām. Savukārt Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (LIBP) eksperte Maija Križmane iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Renovācijas stratēģijas potenciālu un LIBP projekta BUILD UPON ietvaros īstenotos pasākumus rekomendāciju sagatavošanai Renovācijas stratēģijas jaunās versijas pilnveidošanai. AS Swedbank un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Ilze Kukute sniedza prezentāciju par aktualitātēm mājokļu energofektivitātes projektu līdzfinansēšanas jomā, bet Dr. Monika Ardeleanu dalījās ar Rumānijas pieredzi zaļo hipotēku izmantošanā un īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanā renovācijas veicināšanai.

Diskusija par ēku renovācijas finansēšanas modeļiem turpinājās paneļdiskusijā, kas noslēdza konferences pirmo daļu. Paneļdiskusiju papildināja AhmetsAcars, pastāstot par Turcijas ēku renovācijas politiku un projekta BUILD UPON veiktajām aktivitātēm, kā arī attīstības finanšu institūcijas ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš, kurš informēja par aktualitātēm ēku renovācijas finansēšanā. Paneļdiskusijas dalībnieki secināja, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu ES finansējuma izmantošanu ēku finansēšanu, bet jau tuvākā nākotnē jāvērtē jaunu inovatīvu finansēšanas risinājumu izmantošanas iespējas, ieskaitot privāto finansējumu.

Konferences otrā daļa iesākās ar VARAM Klimata un vides politikas integrācijas departamenta vecākā eksperta Gustava Gudzukaprezentāciju, ko turpināja Zaļo tehnoloģiju inkubatora vadītājs Dr. Matīss Neimanis, runājot par energoefektivitātes uzlabošanu un jaunu inovatīvu risinājumu piesaistīšanu. Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes docents Dr. MarijansValpēteris un SIA ZRKF “Grein+” vadošais speciālists Armands Ķibilds prezentēja inovatīvas bioreaktora tehnoloģijas ieviešanu biogāzes ražošanas intensificēšanai, bet Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūta pārstāvis Kārlis Baltputnis pastāstīja par enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām un to pielietojumu Baltijas valstīs. Rīgas Tehniskās Universitātes docenteDr. Laimdota ŠnīdereakcentējaRīgas tipveida dzīvojamo māju atjaunošanas nepieciešamību un energoefektīvas atjaunošanas iespējām. Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš iepazīstināja ar Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmas aktualitātēm.

Otrajā konferences daļā eksperti diskutēja par tēmām, kas saistītas ar efektīvas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu, daudzdzīvokļu ēku fondu un kompleksas pieejas iespējām to renovēšanai, projektu attīstību un ilgtspējīgu pilsētvidi. Konferences ietvaros notika arī jau tradicionālā projekta BUILD UPON aptauja par Latvijas Renovācijas stratēģijas jaunās versijas rekomendācijām.

Darba kārtība pieejama šeit.

Atskaite 14.10., LV (pdf)Report 14.10., ENG (pdf)

 

3.pasākums - SEMINĀRS PAR LATVIJAS RENOVĀCIJAS STRATĒĢIJU - 30.09.2016., Rīgā

Šā gada 30.septembrī Rīgā, kinoteātra “Splendid Palace” telpās notika seminārs par Latvijas Renovācijas stratēģijas jauno versiju un sagatavotajiem rekomendāciju priekšlikumiem, ko rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ES programmas "Apvārsnis-2020" projekta BUILD UPON ietvaros. Šis bija jau trešais projekta BUILD UPON publiskais pasākums Latvijā, kas vērsts uz renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšanu valstī. Seminārā piedalījās pavisam 26 dalībnieki, kas pārstāvēja Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts būvniecības kontroles biroju, Valsts Ugunsdrošības dienestu, Rīgas Enerģētikas aģentūru, Liepājas pašvaldību, Liepājas Universitāti, Valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, Būvinženieru savienību, būvniecības uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas.

Seminārā sākumā uzņēmuma “E.L.L. Nekustāmie īpašumi” Tehniskais direktors Andris Stankevičs sniedza prezentāciju par ilgtspējīgas būvniecības principiem un aktualitātēm. Savukārt LIBP valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons pastāstīja par saimnieciski izdevīgāko iepirkumu kritēriju izstrādi Latvijas publisko ēku renovācijas projektiem. Semināra turpinājumā LIBP eksperte Maija Križmane pastāstīja par Latvijas Renovācijas stratēģijas v2 izstrādāšanas procesu, kā arī projekta BUILD UPON aktualitātēm un līdzšinējo procesu.

Semināra turpinājumā dalībnieki balsoja par BUILD UPON Liepājā rīkotās Enerģijas dienas ietvaros izvirzītajām rekomendācijām, kopumā ar vairākuma atbalstu akceptējot 10 jaunas rekomendācijas Renovācijas stratēģijai:

  • 1.secinājums: Renovācijas darbu kvalitātes uzlabošanai nepieciešams plānot investīcijas renovācijai ilgtermiņā, nodrošinot ēku ilgtspēju vismaz nākamos 50 gadus.
  • 2.secinājums: Enerģijas piegādātājiem jāpiedāvā jauni instrumenti patērētājiem ēku energoefektivitātes celšanai, t. sk. pamatojoties uz Energoefektivitātes direktīvas prasībām.
  • 3.secinājums: Jāattīsta juridiskais ietvars energoefektivitātes līgumiem, lai veicinātu partnerību ar Enerģijas pakalpojumu kompānijām (ESCOs), kas izmanto ietaupījumus uz energoefektivitātes rēķina, lai veicinātu renovāciju bez sākotnējās investīcijas/maksājuma no ēkas īpašnieka.
  • 4.secinājums: Jāparedz ēkas dzīves cikla analīze, lai nodrošinātu, ka laicīgi tiek veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi, lai pagarinātu ēkas mūžu, kā arī nodrošinātu iespēju efektīvai būvniecības materiālu otrreizējai izmantošanai. Ēkas jāprojektē, jāceļ un jārenovē, balstoties uz ilgtspējīgas pieejas principiem, izmantojot optimāla veida un daudzuma materiālus, kuri rada minimālus atkritumus un nodrošina ēkas atjaunošanas iespējamību. (cirkulārās ekonomikas pieeja)
  • 5.secinājums: Jāizveido publiska tiešsaistes EES datubāze, kur ikviens, kas interesējas par darījumiem ar nekustāmajiem īpašumiem, var atrast informāciju par ēku energoefektivitātes rādītājiem, kas ļaus uzlabot to kvalitāti un energoefektivitāti.
  • 6.secinājums: Jāvērtē iespēja ieviest būvmateriālu atbilstības ražošanas tehniskai specifikācijai pārbaudes, lai veiktu būvmateriālu testus un, gadījumā, ja tiek atklāta ievērojama neatbilstība, panāktu attiecīgā produkta ražošanas aizliegumu. Jānodrošina pārbaudes renovācijas un būvniecības procesā, lai pārliecinātos, ka izmantotie būvmateriāli atbilst projektā noteiktajam.
  • 7.secinājums. Jānodrošina, lai renovēto ēku dzīvokļu īpašniekiem nepieaugtu nodokļu nasta vismaz kredīta atmaksas periodā, piemēram, iesaldējot ēku vērtību, lai mazinātu iedzīvotāju risku kredītu (ne)atmaksāšanai un dzīves līmeņa stabilitātes nodrošināšanai.
  • 8.secinājums: Valsts un pašvaldību organizācijās jāizveido jaunas štata vietas energoefektivitātes speciālistiem, lai nodrošinātu energoefektivitātes prasību un standartu ievērošanas uzraudzību, kā arī apmācītu apsaimniekotājus un lietotājus.
  • 9.secinājums: Jāveicina iedzīvotāju - dzīvokļu īpašnieku atbildības uzņemšanās par savām ēkām un to efektīvas pārvaldības nodrošināšanu, vienlaikus uzlabojot darbu ar iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem, t.sk., izmantojot inovatīvas metodes.
  • 10.secinājums: Jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz daudzdzīvokļu ēku renovēšanu, nosakot, ka dzīvokļu īpašnieku vairākkārtējas neierašanās gadījumā, pietiek ar kvoruma balsojumu.

Semināra dalībnieki apsprieda LIBP sagatavotos priekšlikumus Latvijas Renovācijas stratēģijas jaunajai versijai. Saņemtie priekšlikumi, komentāri un ierosinājumi tiks apkopoti un iestrādāti priekšlikumos.

PrezentācijasIlgtspējīgas būvniecības principi un renovācijas aktualitāteSaimnieciski izdevigā iepirkuma kritērijiRekomendācijasLV Renovācijas stratēģija, BU.

Video pieejams šeit!

30.09. semināra rezultāti, LV (pdf)

Report 30.09.2016, ENG (pdf)

 

2.pasākums - ENERĢIJAS DIENA - 22.08.2016., Liepājā

Šā gada 22. augustā Liepājas koncerzāles “Liepājas Dzintars” telpās notika Enerģijas diena, ko organizēja Liepājas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi (LIBP). Enerģijas dienas laikā dalībniekiem bija iespēja diskutēt ar pašvaldību pārstāvjiem, būvniecības politikas ekspertiem – renovācijas stratēģijas veidotajiem, ēku īpašniekiem un apsaimniekotajiem, kā arī būvindustrijas organizācijām par dzīvojamo un sabiedrisko ēku renovācijai aktualiem jautājumiem Liepājā un citās Latvijas pašvaldībās, nacionālās Renovācijas stratēģijas īstenošanu, finansējuma pieejamību renovācijai pašvaldībās, kā arī labajām praksēm citās Eiropas valstīs un reģionos. Pasākumā piedalījās valsts un pašvaldību organizāciju pārstāvji, būvniecības procesā iesaistītie pasūtītāji, uzņēmēji un eksperti, izglītības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas diskutēja par ēku renovācijas politiku, finansējuma pieejamību, prasībām un standartiem, kā arī nepieciešamajām prasmēm, kvalifikāciju un sabiedrības informētību.

Enerģijas dienu atklāja Liepājas domes pārstāvis. Savukārt, Latvijas Ekonomikas ministrijas pārstāvis informēja par Latvijas renovācijas stratēģiju un tās īstenošanu, bet Vides un reģionālās ministrijas pārstāvis – par citām Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu izmantošanas iespējām ēku renovācijas finansēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai pašvaldību dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās. Liepājas pašvaldības un būvniecības nozares eksperti pastāstīja par dzīvojamo un sabiedrisko ēku renovēšanas aktualitātēm un izaicinājumiem. Liepājas pašvaldības un būvniecības nozares eksperti pastāstīja par dzīvojamo un sabiedrisko ēku renovēšanas aktualitātēm un izaicinājumiem Liepājā, bet LIBP pārstāvji prezentēja ES programmas "Apvārsnis-2020" projekta BUILD UPON ietvaros paveikto un svarīgākos secinājumus par renovācijas gaitu Latvijā un citu ES dalībvalstu labajām praksēm, lai izpildītu ES Energoefektivitātes direktīvas prasības līdz 2020. gadam un turpmāk.  

Apaļā galda diskusijās dalībniekiem bija iespēja runāt par renovācijai aktuālām tēmām - sabiedrības informētības veicināšanu dzīvojamo ēku energoefektivitātes celšanai; kvalifikācijas celšanu būvniecības nozarē energoefektīvu pasākumu kvalitatīvai ieviešanai; finansējuma pieejamību un apgūšanu; politiskājām iniciatīvām pašvaldībās renovāciju norises veicināšanai. Enerģijas dienas otrajā daļā dalībnieki iepazinās klātienē ar Liepājas pilsētas pieredzi energoefektivitātes uzlabošanā un renovācijā, apmeklējot konkrētus objektus - SIA “Liepājas enerģija” un renovēto bērnudārzu “Pienenīte” (Karaostā).

Semināra pilns video pieejams šeit. Bildes lūdzu skat.te.

Savukārt, dalībnieku prezentācijas skatāmas šeit: ppt_LATEA; ppt_Liepajas Enerģija; ppt_Renovācijas stratēģija; ppt_Altum; ppt_J.Šipkovs  ; ppt_BUILD UPON; ppt_BU rekomendācijas

Enerģijas dienas atskaite un rezultāti, 22.08.2016., LV (pdf)

Preses relīze - Enerģijas dienas atskats un rezultāti, 22.08.2016., LV (pdf)

Brošūra - Enerģijas diena, 22.08.2016., LV (pdf)

Programma - Enerģijas diena, 22.08.2016., LV (pdf)

 

1.pasākums - RENOVĀCIJAS DIENA - 01.06.2016., Rīgā ("Būvniecības nedēļas 2016" ietvaros)

2016.gada 1.jūnijā “Būvniecības nedēļas 2016” ietvaros notika Renovācijas diena par Latvijas Renovācijas stratēģijas un tās ieviešanas aktualitātēm, galvenajiem izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem kvalitatīvas renovācijas nodrošināšanā. Renovācijas dienu rīkoja Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Būvniecības valsts kontroles biroju un attīstības finanšu institūciju ALTUM. Šis bija pirmais no sešiem projekta BUILD UPON pasākumiem, kas plānoti Latvijā 2016. gada otrajā pusē un 2017. gada sākumā, lai sadarbojoties ar dažādiem tirgus dalībniekiem, sagatavotu Renovācijas stratēģijas v2.0. iesniegšanai Eiropas Komisijai 2017.gadā. 

Klātesošos uzrunāja Latvijas enerģētikas un būvniecības eksperti, kā arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas (EM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI), attīstības finanšu institūcijas ALTUM, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes un citi. Īpašais pasākuma viesis bija Dr. Stīvens Faukes (Steven Fawkes), Investoru uzticamības projekta (Investors Confidence Project) vecākais padomnieks. Renovācijas dienu vadīja Latvijas Kultūras ministrijas eksperts arhitektūras un radošo industriju jautājumos, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs un projekta “BUILD UPON” padomdevēju grupas Latvijas pārstāvis Jānis Dripe. Renovācijas dienā pasākuma dalībnieki diskutēja par Renovācijas stratēģijas ietvaru ēku renovācijai Latvijā un tās ietekmi uz būvniecības nozari, kā arī finansējuma pieejamību un kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu.

 
Prezentācijas:
The Investor Confidence Project (Dr. Steven Fawkes).
 
Plašāku informāciju par “Būvniecības nedēļas 2016” norisi lūdzu skatīt Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sagatavotajā apskatā (skat. zemāk).
 
Savukārt, ar visiem “Būvniecības nedēļas 2016” materiāliem iespējams iepazīties BVKB mājaslapā.