Kopš 2014. gada LR Ekonomikas ministrija un Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi (LIBP) organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Konferences mērķis: satikties vietējiem un ārvalstu nozares ekspertiem, lai dalītos pieredzē par to, kāda ir nacionālās politikas loma kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā.

Konferences uzdevums: apzināt Eiropas valstu pieredzi nozares politikas izstrādē un piemērošanā starptautiskā un nacionālā līmenī, un nepieciešamos uzlabojumus normatīvos un būvniecības praksē, kas ļaus nodrošināt šodienas starptautisko standartu prasībām atbilstošu izpildījumu būvniecības dalībniekiem.

2016. gada konferences materiāli 

2015. gada konferences materiāli 

2014. gada konferences materiāli