Kopš projekta BUILD UPON uzsākšanas 2015. gada martā drīz būs pagājuši jau 2 gadi. Šajā laika posmā ir notikušas divas BUILD UPON darba grupas sanāksmes, kā arī pieci forumi par dažādām ar renovācijas aktualitātēm saistītām tēmām. Pavisam šajos pasākumos un publiskajās konsultācijās piedalījušies vairāk nekā 300 dalībnieki. Katrā no šiem pasākumiem esam diskutējuši par aktuālām tēmām saistībā ar Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas (2014.-2020.g.) pilnveidošanu, kā arī aicinājuši dalībniekus un ekspertus izteikt savu viedokli par rekomendācijām stratēģijas pilnveidošanai, un veikuši aptaujas. Atgādinām, ka LIBP mājas lapā ir pieejama informācija un rezultāti no iepriekšējiem BUILD UPON pasākumiem. 

Šis darbs ir noslēdzies ar vairāk nekā 40 rekomendāciju izstrādāšanu, kuras apkopotas 10 tematiskajās sadaļās un iestrādātas vienotā Deklarācijā Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai. Plānots, ka Deklarācija un apkopotās rekomendācijas tiks iesniegtas par Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas jaunās versijas sagatavošanu atbildīgajai Ekonomikas ministrijai. Darbs pie jaunās stratēģijas jau ir uzsākts un tā jāiesniedz Eiropas Komisijai līdz šā gada aprīļa beigām. Deklarācija tiks iesniegta Ekonomikas ministrijai pēc projekta BUILD UPON sestā noslēdzošā semināra.

Deklarācija ir izstrādāta apkopojot vairāk kā 300 Latvijas ekspertu viedokļus un priekšlikumus. Personas un organizāciju pārstāvji, kuri pievienojas šai deklarācijai, aktīvi pauž savu viedokli par to, ka mums nepieciešamas ilgtspējīgas un energoefektīvas ēkas, kā arī piekrīt sniegt savu ieguldījumu un atbalstīt Latvijas valdību, lai pilnveidotu valsts politiku kvalitatīvas, veselīgas un augsta standarta dzīves vides nodrošināšanai. Latvijā jau īstenoti vairāki veiksmīgi ēku renovācijas projekti, nodrošinot ievērojamu enerģijas ietaupījumu, kas pierāda, ka varam īstenot nepieciešamās reformas un sasniegt visaugstāko būvniecības kvalitāti, ievērojot ilgtspējīgas būvniecības principus. Latvijā ir nepieciešamā ekspertīze, speciālisti, sistēmas, materiāli, tehnoloģijas un stratēģijas, lai sasniegtu izcilus rezultātus.

Deklarācija Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai, LV (pdf)

Declaration on the Improvement of the Latvian Long-term Strategy for Building Renovation, ENG (pdf)

Aicinām apliecināt savu vēlmi pievienoties izstrādātajām rekomendācijām un Deklarācijai Latvijas Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai, izsakot savu atbalstu elektroniski, t.i. atsūtot mums e-pastu uz: info@ibp.lv.