Būvniecības nozares apskats par 2015.gadu (VID pētījums)

Būvniecības nozares apskats, 2015.g. (LV, pdf)

 

Projekta "Neatkarīgu ekspertu kompetence eneroefektivitātes politikas plānošanai" ietvaros ekspertu sniegto viedokļu apkopojums

NEATKARĪGU EKSPERTU KOMPETENCE ENERGOEFEKTIVITĀTES POLITIKAS PLĀNOŠANAI (LV, pdf)

 

Pētījums "Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā"

Zane  Sauka, MSc (2014)

Pētījums "Ilgtspējīgas būvniecības politika un likumdošana Eiropas Savienībā" (LV, pdf)

 

Pētījums "LR un ES spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai"

SIA "ProVB" (20130

Pētījums "LR un ES spēkā esošā normatīvā bāze ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai" (LV, pdf)

 

Eiropas politikas izaicinājumi ilgtspējīgās jeb "zaļās" būvniecības ieviešanā

J. Drinkwater, Pasaules Zaļās Būvniecības padomes (WGBC) vecākais politikas konsultants (05.2013.)

PREZENTĀCIJA 1, An Introduction to the World Green Building and Europa Regional Network (ENG, pdf)

PREZENTĀCIJA 2, European Green Building Policy Challanges (ENG, pdf)

PREZENTĀCIJA 3, The Business Case for Green Building (ENG, pdf)

 

Zaļais publikais iepirkums būvniecībā

D.Gaile, Iepirkumu Uzraudzības biroja vadītāja (04.2013.)

Zaļais publiskais iepirkums būvniecībā (LV, pdf)

 

The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants

Pasaules Zaļās Būvniecības Padomes (WGBC) pētījums (03.2013.)

The Business Case for Green Building (ENG, pdf)

 

Ilgtspējīgas pilsētvides attīstīšana

F. Cibecchini, graduate in Development Economics and qualified in energy efficiency and renewables (01.2013.)

Urban Sustainable Development (ENG, prezi)

 

Ilgtspējīga būvniecība tās vērtēšana un vērtība

Z. Sauka, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes valdes priekšsēdētāja, sertificēts BREEAM vērtētājs (11.2012.)

Ilgtspējīga būvniecība tās vērtēšana un vērtība (LV, pdf)

 

Financial Considerations of Green Buildings

S. Borncamp, WGBC Centrālās un Austrumeiropas tīkla direktoru un Rumānijas Zaļās Būvniecības Padomes vadītājs (10.2012.)

Financial Considerations of Green Buildings (ENG, pdf)

 

Ilgtspējīgas attīstības izpratnes veidošanās

Teksts un foto Visvaldis Sarma, MG. arch., Latvijas arhitektūra (08.2012.)

Ilgtspējīgas attīstības izpratnes veidošanās (PDF)

 

Latvija – pasaules ilgtspējīgas būvniecības apritē

Teksts Zane Sauka, Latvijas būvniecība (07.2012.)

Latvija – pasaules ilgtspējīgas būvniecības apritē (PDF)

 

Ilgtspējība. Modes tendence vai nepieciešamība?

Teksts Mārīte Šperberga, žurnāla «Būvinženieris» redaktore, Latvijas būvniecība (01.2012.)

Ilgtspējība. Modes tendence vai nepieciešamība? (PDF)

 

Ilgtspējīga būvniecība pasaulē un Latvijā

Teksts Zane Sauka, Latvijas būvniecība (01.2012.)

Ilgtspējīga būvniecība pasaulē un Latvijā (PDF)