Starptautiskā konference «Būvkultūra. Mantojums. Šodien un rīt»

22.11.2018

Latvijas Būvniecības padome, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome rīko starptautisku konferenci «Būvkultūra. Mantojums. Šodien un rīt», kurā tiks apspriesta būvkultūra Latvijā aktualizējot jautājumu par jaunieviešamās būvkultūras perspektīvām Eiropā un Latvijas būvindustrijas ieguvumiem no būvkultūras koncepta. Konference norisināsies šī gada 22. novembrī RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena iela 5, Rīga).

Būvkultūras koncepts tika aktualizēts šā gada sākumā, kad Pasaules Ekonomikas foruma priekšvakarā, 22. janvārī, Davosā, piedaloties Eiropas kultūras un par telpisko un reģionālo plānošanu atbildīgajiem ministriem, tika parakstīta Davosas deklarācija par kultūras centrālo lomu būvētajā vidē un būvkultūras koncepta ieviešanu būvniecībā.

Būvkultūras koncepts aptver ikvienu darbību būvētā vidē attiecībā uz esošām ēkām, kultūras mantojuma elementiem, kā arī uz mūsdienu ēku, infrastruktūras, publisko teritoriju un ainavu plānošanu, projektēšanu un izbūvi. Tas ietver būvniecības metodes, prasmes un inovatīvus paņēmienus.

Saskaņā ar Davosas deklarāciju Latvijā nepieciešams ieviest augstas kvalitātes būvkultūru – jaunu, kultūrā balstītu, un ilgtspējīgu pieeju būvētās vides veidošanai. Īpaša loma būvkultūras veidošanā ir kultūras mantojumam – kā kultūras mantojums tiek aizsargāts šodien, tāda būs būvētās vides attīstība nākotnē.

Latvijas būvkultūras koncepta popularizēšanu un nacionālo vadlīniju izstrādi koncepta ieviešanai būvindustrijā ir uzņēmusies virzīt Būvniecības padome, tāpēc jaunā koncepta apspriede ietverta tradicionālajā būvniecības konferencē, kas Latvijā ik gadu notiek rudenī.

Konferencē paredzēta profesionāļu tikšanās ar vietējiem un ārzemju būvniecības ekspertiem, sadarbības partneriem un politikas veidotājiem, lai diskutētu par būvkultūras koncepta ieviešanas izaicinājumiem Latvijā un Eiropā, kā arī par būvkultūras perspektīvām būvniecības nozarē Latvijā.

Konferences apmeklējums ir bez maksas, un tā būs skatāma arī tiešraidē vietnē kvalitatebuvnieciba.lv.