PAR IESTĀŠANOS BIEDRĪBĀ

Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” (LIBP) apvieno būvniecības nozares profesionāļus – attīstītājus, arhitektus, būvniekus, materiālu ražotājus, sistēmu integratorus. LIBP mērķis ir apvienot nozares dalībniekus sākot no būvniecības ieceres līdz ēku apsaimniekošanai. Pievienojies!
 
Saskaņā ar LIBP statūtiem, par biedrības biedru var kļūt jebkura juridiska persona. Savukārt, par LIBP asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot komercsabiedrības. Par biedra uzņemšanu lemj LIBP valde pēc biedra kandidāta prezentācijas.
 
Ar 2017. gadu biedrībā noteiktas sekojošas ikgadējās biedru maksas un ieguvumi:
 

Biedra statuss

Biedru labumi

Ikgadējā biedra maksa, EUR

VIP biedrs - informācija no Latvijas būvniecības padomes (klātienē) 1499.00
- dalība biedrības valdē ar lemtiesībām
- uzņēmuma logo LIBP mājas lapā u.c. PR materiālos
- informācija no WGBC
- 10% atlaide apmācībām
- reizi gadā bezmaksas seminārs par Latvijas būvniecības aktualitātēm
- var lietot atsauci savos mārketinga materiālos
- var deleģēt 2 ekspertus, kurus iekļauj LIBP expertu sarakstā
- reizi gadā saņem tirgus izpētes aptauju
- reizi ceturksnī saņem informācijas apmaiņu par aktuālajiem būvprojektiem                                  
- papildus punkti būvniecības uzņēmumu klasifikācijas sistēmai

 

Standarta biedrs       - informācija no Latvijas būvniecības padomes (rakstiski) 499.00
- uzņēmuma logo LIBP mājas lapā
- informācija no WGBC
- 5% atlaide apmācībām
- var lietot atsauci savos mārketinga materiālos
- var deleģēt 1 ekspertu, kuru iekļauj LIBP expertu sarakstā
- reizi ceturksnī saņem informācijas apmaiņu par biznesa projektiem                    
- papildus punkti būvniecības uzņēmumu klasifikācijas sistēmai

 

Asociētais biedrs     - informācijas apmaiņa no Latvijas būvniecības padomes 99.00
- informācija no WGBC
- informācija par LIBP projektiem, aktivitātēm

 

Raksti, jautā, piesakies: info@ibp.lv