Būvniecības pakalpojumu kvalitātes indekss rezultāti

09.01.2019

2018. gada 22. junijā Ekonomikas ministrija (turpmāk saīstināti - EM) ar savu lēmumu apstiprināja EM iepirkumu - „Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana”.

EM sadarbojoties ar SIA “Jaunrades laboratoriju” izstrādāja metodoloģiju ar kuras palīdzību, veicot Latvijas būvuzņēmēju aptauju, tika nomērīts Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indekss.

Projekta mērķis bija izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu.

Ieguvumi no sistēmas izveides:

  • objektīvi dati par pakalpojumu kvalitāti;
  • indekss, kuru var izmantot gan nozares pārvaldnieks, gan nozares dalībnieki;
  • radīta metodoloģija un anketa, kuru var izmantot periodiskiem pētījumiem.

Pakalpojumi tika sadalīti pakalpojumu grupās, kur respondenti vērtē saņemto pakalpojumu grupu kvalitātes aspektus.

Tika rekrutēti 167 respondenti.

Projekta „Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana” rezultāti ir aplūkojami zemāk.

Būvniecības pakalpojuma kvalitātes indekss_rezultāti