Sāksies mācības būvniecības ieceres iesniedzējiem

14.06.2018

2018. gada 12. jūnijā noslēdzās būvvalžu darbinieku apmācības Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) www.bis.gov.lv jaunās funkcionalitātes – būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas – lietošanā. 230 darbinieki no 86 Latvijas būvvaldēm ir apmācīti un būs gatavi sākot ar 2018. gada 1. jūliju strādāt digitālajā vidē, izsniedzot e-būvatļaujas.

Lai veiksmīgi ieviestu būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanu, līdzās funkcionalitātes “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” izstrādei notiek arī sistēmas lietotāju mācības un citi informatīvi pasākumi. Būvvalžu un iestāžu, kuras veic būvvalžu funkcijas, apmācības notika no 15. maija līdz 12. jūnijam.

Nākamā mācību mērķauditorija ir būvniecības ieceres iesniedzēji, projektētāji un tehnisko noteikumu izdevēji. Klātienes seminārs ieceres iesniedzējiem un projektētājiem notiks 26. jūnijā, un tajā jau pieteikušies 120 dalībnieki. Darba kārtībā būs ieceres iesnieguma izveidošana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, ieceres iesniegšana būvvaldē un citi soļi. Savukārt klātienes seminārs tehnisko noteikumu izdevējiem notiks 27. jūnijā ar tikpat lielu dalībnieku skaitu. Darba kārtībā būs tehnisko noteikumu izsniegšana, elektronisko projektu izskatīšana, līgums par BIS lietošanu, organizācijas uzstādījumi, lietotāju administrēšana un citi jautājumi. Semināri notiks Ekonomikas ministrijā, un tiem tiks nodrošināta tiešraide vietnēs www.bvkb.gov.lv un www.bis.gov.lv. Pēc pasākumiem būs pieejami videoieraksti. Apmācības nodrošina sistēmas izstrādātājs SIA “Tieto Latvia”.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros notiek Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide, kas nodrošinās digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi ar būvi saistītie dati būs vienuviet – kā “digitālajā būves dokumentu plauktā”. Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un veicināt valsts pārvaldes efektivitāti.