Jau jūlijā notiks būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas ieviešana

04.06.2018

No 2018. gada jūlija Latvijā tiks ieviests jauns digitāls rīks būvniecības nozares dalībniekiem – būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošana. Lai to veiksmīgi īstenotu, šobrīd notiek mācības daļai sistēmas lietotāju – būvvalžu darbiniekiem, kā arī plānoti vēl citi informatīvi pasākumi.

Būvniecības valsts kontroles birojs jau iepriekš informēja, ka Latvijā pakāpeniski notiek pāreja uz būvniecības procesa un tā uzraudzības digitalizāciju, un vienu posmu – būvatļaujas saņemšanu – jau drīzumā būs iespējams nodrošināt digitāli, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu BIS. BIS ir elektroniska vide, kurā notiek informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tur atrodas būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ir pieejami ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi.

2018. gada 15. maijā sākās būvvalžu darbinieku klātienes apmācības jaunai BIS funkcionalitātei "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana". Līdz 5. jūnijam jau 160 dalībnieki ir apmeklējuši apmācības, apgūstot elektroniski iesniegta projekta saskaņošanas soļus, būvatļauju un būvprojektu grozīšanu, kā arī citas izmaiņas būvniecības lietas dokumentos. Apmācības nodrošina SIA “Tieto Latvia”.

Lai pilnvērtīgi ieviestu jauno funkcionalitāti, šomēnes plānotas arī mācības būvniecības industrijas pārstāvjiem (arhitektiem, projektētājiem) un inženierkomunikāciju īpašnieku pārstāvjiem, kas izsniedz tehniskos noteikumus. Tās notiks 2018. gada 26. un 27. jūnijā Ekonomikas ministrijā klātienē 200 dalībniekiem, un tiks nodrošināta arī tiešraide, lai informācija būtu pieejama pēc iespējas lielākam interesentu lokam. Savukārt BIS publiskās daļas lietotājiem (būvniecības ieceres iesniedzējiem) tuvākajā laikā būs pieejami mācību videomateriāli un prezentācijas.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros notiek Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide, kas nodrošinās digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi ar būvi saistītie dati būs vienuviet – kā “digitālajā būves dokumentu plauktā”. Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un veicināt valsts pārvaldes efektivitāti.